Voetklachten

Een goede diagnose bepaalt in grote mate hoe gewerkt kan worden aan herstel en verlichting.
De registerpodoloog is erin gespecialiseerd om in samenhang te beoordelen waar de klachten door worden veroorzaakt, gevolgd door een behandeling op maat die past bij de cliënt.

Mogelijke oorzaken van voetklachten zijn:

Scheefstand in de voet

De voet bestaat uit de voetwortel, de middenvoet en de tenen. Om in staat te zijn het hele lichaam te dragen, moeten de voeten een stevige structuur hebben. De middenvoet en de tenen hebben voornamelijk een steunende functie, de vereiste stevigheid en kracht worden geleverd door spieren en weefselbanden. Het kan voorkomen dat een of meerdere tenen een afwijkende stand hebben. Dit kan tot pijn, verstijving en wondjes leiden, waarvan u hinder kunt ondervinden tijdens het lopen. De registerpodoloog stelt vast wat in de specifieke situatie aan de hand is en hoe dit kan worden verholpen c.q. hoe de pijn kan worden verlicht.

Voetmedica-Irma-van-der-Vliet-3

De registerpodoloog kan onder andere helpen bij:

  • voorvoetklachten
  • hielklachten
  • zenuwklachten
  • teenafwijkingen
  • voetklachten bij kinderen
  • houdingsklachten
    (knieën, heup, rug en nek)

Plat- en holvoeten

80 Procent  van onze landgenoten heeft afwijkende voeten. De meest bekende types hiervan zijn plat-  en holvoeten, goed voor 20 procent van de afwijkingen. De resterende 60 procent komt voor rekening van de overpronatie.
Bij plat-  en holvoeten verkeert het voetgewelf in een stand, die een goed looppatroon (waaronder afwikkeling)  kan bemoeilijken. Bij overpronatie wordt druk op de enkels uitgeoefend waardoor deze kantelen. Dit kan weer doorwerken op de rest van het bewegingsapparaat, waardoor klachten in schenen, knie en rug kunnen ontstaan.

Verkeerd schoeisel

Schoeisel dat het voetgewelf in een andere positie brengt dan gebruikelijk is, kan klachten veroorzaken in gewrichten en spieren. Een goede schoenkeuze die bij uw situatie past, wordt dan ook sterk aangeraden.

Medische aandoening

Bij reuma en diabetes kan een verslechterde doorbloeding ertoe leiden, al dan niet in combinatie met een slechter functioneren van het zenuwstelsel,  dat er voetklachten optreden. Dit kan variëren van een grotere kans op infecties  en minder snel genezen van wondjes tot aan een afname van gevoel . Bij aantasting van de zenuwen in de voet kan een afwijkende voetstand of instabiel looppatroon ontstaan. De registerpodoloog stelt vast hoe in uw situatie te handelen.

Een verkeerd looppatroon

Een fout gang- of looppatroon kan leiden tot voetpijn of pijn in knie en rug.  Gekeken wordt hoe de voeten worden neergezet, hoe spieren worden gebruikt en of bewegingen symmetrisch worden uitgevoerd.

Aangesloten bij:

Contactgegevens

VoetMedica
Irma van der Vliet

Alleen op afspraak:

Stephensonstraat 45
2723 RM  Zoetermeer

Telefoon: 06-57671291
E-mail: info@voetmedica.nl
Kamer van Koophandel: 65280245
AGB: 90061187